Bergendorff-slægtstræf lørdag 6. juli 2002

5
Der var kommet slægtninge helt fra Sønderjylland, Amerika, Thailand samt fra København og omegn.
Dagen gik med at finde ud af hvem der var hvem. Kusiner mødtes som aldrig havde set hinanden før, og der blev snakket om alt mellem himmel og jord. Billeder af gamle slægtninge var medbragt og slægtstavler blev flittigt studeret.
28

Desuden havde slægtninge medbragt gamle dokumenter, vielsesattester, dødsattester, soldaterbøger og meget mere, som havde tilhørt afdøde slægtninge.