Danmark

Adelsslægter
Amt – Herred – Sogne
Avis-digitalisering
Bertel Thorvaldsens Brevarkiv
Blekinge-aner
Borgerlige vielser i Københavns Amt 1923-1961 (Vejledning)
Borgelige ægteskabsbøger 1923-1961 (Søgning i arkivalieronline.dk)
Borgerlige vielser i Danmark 1851-1961 (Via Family Search)
Brygger Jacobsens familie-arkiv online
DAISY
Dansk Demografisk Database
Dansk Folkemindesamling
Danske aner (Danish Family Search)
Indvandrerhistoriske databaser
Danske kalendre (år 1500-2099)
Dansk KirkegårdsIndex
Danske skippere og skibe
Dannebrogsmændene fra 1864
Database over borgere i Esbjerg
Det Danske Udvandrerarkiv
DK-gravsten
Dødsannoncer i Danmark
Esbjergs Byhistoriske Arkiv
Faldne i krigen 1848 – 1864
Frihedsmuseets Modstandsdatabase
Fynske aner
Fæster og Skifter
Gotisk skrift – ny lærebog fra 2013
Gravsten og Epitaler
Grønlandske kirkebøger på Internettet
Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945
Immigrantmuseet (Furesø museer)
Indvandrerhistoriske databaser
Jødisk Genealogisk Selskab
Kapere
Kildepakken 1864
Krabsen (stednavne)
Kort og Matrikelstyrelsen
Københavns Hovedstadsarkiver
Københavns Stadsarkiv
Købstadskort
Købstæder
Landsbyhistorier
Lægdsruller
Mosaiske Begravelser og Gravsten indtil 1886
Nyboders Mindestuer
Nygårds sedler
NordGen
Odense-databasen
Politiets Registerblade
Rakker.dk
Skifte- og fæsteuddrag
Skole-Stat
Slægtsforskning over Øresund
Startsiden – Slægtsforskning
Stednavne-database
Søulykker
Tyendeprotokoller
Udkigsposten – Maritim- og Søfartshistorisk portal
Øresunds-Tolden
1300 Veteraner fra krigen 1864, fra Ringkøbing Amt – (Åbnes som dokument)